Bắt vụ vận chuyển 30.000 khẩu trang y tế trái phép

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt vụ vận chuyển 30.000 khẩu trang y tế và 98 bộ đồ bảo hộ y tế trái phép qua cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.
Lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt vụ vận chuyển 30.000 khẩu trang y tế và 98 bộ đồ bảo hộ y tế trái phép qua cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.
Lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt vụ vận chuyển 30.000 khẩu trang y tế và 98 bộ đồ bảo hộ y tế trái phép qua cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.
Lên top