Bắt tụ điểm đá gà ăn tiền, tạm giữ gần 200 triệu đồng

Tang vật thu được của các đối tượng đá gà ăn tiền bị công an tạm giữ. Ảnh công an cung cấp
Tang vật thu được của các đối tượng đá gà ăn tiền bị công an tạm giữ. Ảnh công an cung cấp
Tang vật thu được của các đối tượng đá gà ăn tiền bị công an tạm giữ. Ảnh công an cung cấp
Lên top