Bắt trưởng khoa và 2 điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

Bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Quảng Nam nơi trưởng khoa và 2 điều dưỡng lập khống hồ sơ làm việc. Ảnh: Thanh Chung
Bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Quảng Nam nơi trưởng khoa và 2 điều dưỡng lập khống hồ sơ làm việc. Ảnh: Thanh Chung
Bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Quảng Nam nơi trưởng khoa và 2 điều dưỡng lập khống hồ sơ làm việc. Ảnh: Thanh Chung
Lên top