Bắt Trưởng ban Thời sự tạp chí Hoà Nhập vì tống tiền, cưỡng đoạt 200 triệu đồng

Bị can Lê Văn Trọng tại cơ quan công an. Ảnh: L.Nhi.
Bị can Lê Văn Trọng tại cơ quan công an. Ảnh: L.Nhi.
Bị can Lê Văn Trọng tại cơ quan công an. Ảnh: L.Nhi.
Lên top