Bắt “trùm ma túy” sử dụng hàng nóng chống trả khi bị bao vây

Đối tượng La Văn Tao và tang vật thu giữ được.
Đối tượng La Văn Tao và tang vật thu giữ được.
Đối tượng La Văn Tao và tang vật thu giữ được.
Lên top