Bắt Tổng giám đốc Công ty Phát An Gia vì lừa bán dự án "ma"

Đối tượng Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC
Đối tượng Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC
Đối tượng Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC
Lên top