Bắt Tổng Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội và 6 đồng phạm

Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội Nguyễn Xuân Hanh
Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội Nguyễn Xuân Hanh
Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội Nguyễn Xuân Hanh
Lên top