Bắt thủ quỹ cuỗm trên 200 triệu đồng tiền lương của giáo viên

Điền tại cơ quan điều tra (ảnh Công an cung cấp)
Điền tại cơ quan điều tra (ảnh Công an cung cấp)
Điền tại cơ quan điều tra (ảnh Công an cung cấp)
Lên top