Bắt thủ phạm đánh cắp hàng chục tấm đan trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Hiện trường tấm đan trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn bị đánh cắp. Ảnh:PM
Hiện trường tấm đan trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn bị đánh cắp. Ảnh:PM
Hiện trường tấm đan trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn bị đánh cắp. Ảnh:PM
Lên top