Bắt thủ kho cửa hàng tôn ở Hải Dương tham ô tài sản

Đối tượng Hà Công Duẩn. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Đối tượng Hà Công Duẩn. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Đối tượng Hà Công Duẩn. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Lên top