Bắt thanh niên mò vào chùa Bồ Đề trộm hàng chục triệu đồng

Đạo chích Phạm Văn Phương tại cơ quan công an.
Đạo chích Phạm Văn Phương tại cơ quan công an.
Đạo chích Phạm Văn Phương tại cơ quan công an.
Lên top