Bắt tên cướp liều lĩnh lao xe vào cảnh sát để giật lại ba lô

Đối tượng gây ra vụ cướp giật dây chuyền - Nguyễn Văn Linh.
Đối tượng gây ra vụ cướp giật dây chuyền - Nguyễn Văn Linh.
Đối tượng gây ra vụ cướp giật dây chuyền - Nguyễn Văn Linh.
Lên top