Bắt tạm giam thầy giáo giao cấu với nữ sinh lớp 9

Tại cơ quan Công an, Q thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ảnh: Công an cung cấp
Tại cơ quan Công an, Q thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ảnh: Công an cung cấp
Tại cơ quan Công an, Q thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top