Bắt tạm giam thanh niên trộm thanh giằng đường dây 500kV ở Bình Thuận

Đối tượng Quý đã tháo 11 thanh giằng đường dây 500kV mang đi bán phế liệu. Ảnh: Công an Binh Thuận.
Đối tượng Quý đã tháo 11 thanh giằng đường dây 500kV mang đi bán phế liệu. Ảnh: Công an Binh Thuận.
Đối tượng Quý đã tháo 11 thanh giằng đường dây 500kV mang đi bán phế liệu. Ảnh: Công an Binh Thuận.
Lên top