Bắt tạm giam gã trai chặn đường dâm ô 2 nữ sinh ở Hà Nội

Nguyễn Văn Hùng đang bị điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em. Ảnh: CAHN.
Nguyễn Văn Hùng đang bị điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em. Ảnh: CAHN.
Nguyễn Văn Hùng đang bị điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em. Ảnh: CAHN.
Lên top