Bắt tạm giam bác sĩ trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần Thanh Hoá

Ông Vi Du Lịch - Trưởng khoa Nam 1, Bệnh viện Tâm Thần Thanh Hoá bị dẫn giải ra xe. Ảnh: X.H
Ông Vi Du Lịch - Trưởng khoa Nam 1, Bệnh viện Tâm Thần Thanh Hoá bị dẫn giải ra xe. Ảnh: X.H
Ông Vi Du Lịch - Trưởng khoa Nam 1, Bệnh viện Tâm Thần Thanh Hoá bị dẫn giải ra xe. Ảnh: X.H
Lên top