Bắt tạm giam 3 lãnh đạo chi nhánh Oceanbank Hải Phòng

Từ trái sang phải: Trần Thị Kim Chi, Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ. Ảnh: Báo ĐS&TD.
Từ trái sang phải: Trần Thị Kim Chi, Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ. Ảnh: Báo ĐS&TD.
Từ trái sang phải: Trần Thị Kim Chi, Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ. Ảnh: Báo ĐS&TD.
Lên top