Bắt tại chỗ nam thanh niên mang 10 bánh heroin đi bán

Sùng A Cừ cùng 10 bánh heroin tang vật. Ảnh: CACC.
Sùng A Cừ cùng 10 bánh heroin tang vật. Ảnh: CACC.
Sùng A Cừ cùng 10 bánh heroin tang vật. Ảnh: CACC.
Lên top