Bắt số lượng lớn pháo nổ lớn ở gần cửa khẩu Trà Lĩnh

Lực lượng biên phòng kiểm đến số pháo lâu.
Lực lượng biên phòng kiểm đến số pháo lâu.