Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bắt phóng viên tống tiền tại Đà Nẵng