Bắt phó giám đốc làm giả văn bản của tỉnh, chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng

Chí tại cơ quan công an. Ảnh: LX
Chí tại cơ quan công an. Ảnh: LX
Chí tại cơ quan công an. Ảnh: LX
Lên top