Bắt Phó Giám đốc Bệnh viện mắt TP Hồ Chí Minh và 3 cán bộ

Các bị can Phó giám đốc Bệnh viện mắt và Trưởng phòng tài chính. Ảnh BCA
Các bị can Phó giám đốc Bệnh viện mắt và Trưởng phòng tài chính. Ảnh BCA
Các bị can Phó giám đốc Bệnh viện mắt và Trưởng phòng tài chính. Ảnh BCA
Lên top