Bắt Phó Cục trưởng Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ

Ông Vi Ngọc Khang (trái) - Phó Cục trưởng Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ. Ảnh cơ quan công an.
Ông Vi Ngọc Khang (trái) - Phó Cục trưởng Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ. Ảnh cơ quan công an.
Ông Vi Ngọc Khang (trái) - Phó Cục trưởng Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ. Ảnh cơ quan công an.
Lên top