Bắt ông Trần Hùng- Tổ trưởng Tổ 1444 Tổng cục Quản lý thị trường liên quan vụ sách giáo khoa giả

Bị can Trần Hùng. Ảnh: Bộ Công an
Bị can Trần Hùng. Ảnh: Bộ Công an
Bị can Trần Hùng. Ảnh: Bộ Công an
Lên top