Bắt nữ quái lừa đảo xin việc, chiếm đoạt tiền của 37 người

Đối tượng Ngọc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bị khởi tố. Ảnh: CA.
Đối tượng Ngọc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bị khởi tố. Ảnh: CA.
Đối tượng Ngọc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bị khởi tố. Ảnh: CA.
Lên top