Bắt nữ kế toán chiếm đoạt hơn 100 tỉ của chủ nhiệm Hợp tác xã

Bị can Trần Thị Phương - bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng của chủ nhiệm Hợp tác xã. Ảnh: N.Việt.
Bị can Trần Thị Phương - bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng của chủ nhiệm Hợp tác xã. Ảnh: N.Việt.
Bị can Trần Thị Phương - bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng của chủ nhiệm Hợp tác xã. Ảnh: N.Việt.
Lên top