Bắt nóng tên trộm liều lĩnh trộm xe máy

Đối tượng Nguyễn Văn Hòa bị quần chúng tóm gọn.
Đối tượng Nguyễn Văn Hòa bị quần chúng tóm gọn.