Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bắt nóng tên trộm liều lĩnh trộm xe máy

Đối tượng Nguyễn Văn Hòa bị quần chúng tóm gọn.
Đối tượng Nguyễn Văn Hòa bị quần chúng tóm gọn.