Thanh Hóa:

Bắt nhốt các cô gái vào nhà nghỉ để “tiếp khách”