Bắt nhóm đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh

Các đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh bị bắt giữ. Ảnh: NT
Các đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh bị bắt giữ. Ảnh: NT
Các đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh bị bắt giữ. Ảnh: NT
Lên top