Bắt nhóm đối tượng thực hiện 24 vụ trộm cắp xe gắn máy liên tỉnh

Các đối tượng Nam và Tưởng tại cơ quan điều tra.
Các đối tượng Nam và Tưởng tại cơ quan điều tra.
Các đối tượng Nam và Tưởng tại cơ quan điều tra.
Lên top