Thanh Hóa:

Bắt nhóm đối tượng dùng muối nhử 33 con trâu, bò vào rừng vắng để giết trộm

Lên top