Bắt nhóm cướp đi SH chuyên giật túi người vừa ra khỏi ngân hàng

Đối tượng Lâm (bên trái) và Tân
Đối tượng Lâm (bên trái) và Tân
Đối tượng Lâm (bên trái) và Tân
Lên top