Bắt nhóm ăn chặn tiền hỏa táng cao hơn cả Đường "Nhuệ"

Nhiều gia đình có người thân mất khi đưa tới Đài hóa thân Thanh Bình (ở Nam Định) hỏa thiêu bị ăn chặn tiền. Ảnh: Việt Dũng.
Nhiều gia đình có người thân mất khi đưa tới Đài hóa thân Thanh Bình (ở Nam Định) hỏa thiêu bị ăn chặn tiền. Ảnh: Việt Dũng.
Nhiều gia đình có người thân mất khi đưa tới Đài hóa thân Thanh Bình (ở Nam Định) hỏa thiêu bị ăn chặn tiền. Ảnh: Việt Dũng.
Lên top