Bắt nhanh nam sinh lớp 8 trộm 80 triệu đồng để chơi game

Số tiền nam sinh trộm từ nhà người dân. Ảnh: Công an Quế Sơn
Số tiền nam sinh trộm từ nhà người dân. Ảnh: Công an Quế Sơn
Số tiền nam sinh trộm từ nhà người dân. Ảnh: Công an Quế Sơn
Lên top