Bắt nguyên giám đốc phòng giao dịch ngân hàng để thất thoát 55 tỷ đồng

Do quản lý lỏng lẻo của giám đốc và phó giám đốc, nhân viên viên giao dịch tại phòng giao dịch Ninh Diêm đã chiếm đoạt khoảng 55 tỷ đồng của khách hàng gửi tiết kiệm. Ảnh: P.L
Do quản lý lỏng lẻo của giám đốc và phó giám đốc, nhân viên viên giao dịch tại phòng giao dịch Ninh Diêm đã chiếm đoạt khoảng 55 tỷ đồng của khách hàng gửi tiết kiệm. Ảnh: P.L
Do quản lý lỏng lẻo của giám đốc và phó giám đốc, nhân viên viên giao dịch tại phòng giao dịch Ninh Diêm đã chiếm đoạt khoảng 55 tỷ đồng của khách hàng gửi tiết kiệm. Ảnh: P.L
Lên top