Bắt người chồng hỗ trợ đắc lực Loan “Cá" bảo kê tiểu thương

Các đối tượng trong băng nhóm bảo kê của Loan "Cá" lần lượt sa lưới. Ảnh: Minh Châu
Các đối tượng trong băng nhóm bảo kê của Loan "Cá" lần lượt sa lưới. Ảnh: Minh Châu
Các đối tượng trong băng nhóm bảo kê của Loan "Cá" lần lượt sa lưới. Ảnh: Minh Châu
Lên top