Bất ngờ với các thủ đoạn làm chứng minh thư giả

Các quảng cáo làm chứng minh thư giả xuất hiện nhan nhản trên các website và mạng xã hội. Ảnh: N.VĂN
Các quảng cáo làm chứng minh thư giả xuất hiện nhan nhản trên các website và mạng xã hội. Ảnh: N.VĂN
Các quảng cáo làm chứng minh thư giả xuất hiện nhan nhản trên các website và mạng xã hội. Ảnh: N.VĂN
Lên top