Bất ngờ hoãn phúc thẩm vụ kiện giữa Tuần Châu và đạo diễn Nguyễn Việt Tú

Đạo diễn Nguyễn Việt Tú đề nghị tòa phúc thẩm tiếp tục xét xử.
Đạo diễn Nguyễn Việt Tú đề nghị tòa phúc thẩm tiếp tục xét xử.
Đạo diễn Nguyễn Việt Tú đề nghị tòa phúc thẩm tiếp tục xét xử.
Lên top