Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bất ngờ bị án Phạm Công Danh đòi bà Phấn hơn 3.500 tỉ đồng

Bị án Phạm Công Danh "đòi" bà Phấn hơn 3.500 tỉ. Ảnh: P.B
Bị án Phạm Công Danh "đòi" bà Phấn hơn 3.500 tỉ. Ảnh: P.B