Bất ngờ bị án Phạm Công Danh đòi bà Phấn hơn 3.500 tỉ đồng

Bị án Phạm Công Danh "đòi" bà Phấn hơn 3.500 tỉ. Ảnh: P.B
Bị án Phạm Công Danh "đòi" bà Phấn hơn 3.500 tỉ. Ảnh: P.B
Bị án Phạm Công Danh "đòi" bà Phấn hơn 3.500 tỉ. Ảnh: P.B

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM