Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bắt nghi phạm giết cô gái bỏ vào bao tải phi tang xác ven đường