Bắt nghi can hiếp dâm, dâm ô 2 bé gái trong công viên

Nghi can Lương Tấn Bửu bị bắt khẩn cấp để điều tra hành vi hiếp dâm, dâm ô trẻ em.
Nghi can Lương Tấn Bửu bị bắt khẩn cấp để điều tra hành vi hiếp dâm, dâm ô trẻ em.
Nghi can Lương Tấn Bửu bị bắt khẩn cấp để điều tra hành vi hiếp dâm, dâm ô trẻ em.
Lên top