Bắt nam thanh niên vận chuyển 16 cá thể động vật hoang dã

Một trong 14 cá thể chồn hương được phát hiện. Ảnh: SM.
Một trong 14 cá thể chồn hương được phát hiện. Ảnh: SM.
Một trong 14 cá thể chồn hương được phát hiện. Ảnh: SM.
Lên top