Bắt nam công nhân Hải Dương cầm đầu nhóm trộm cắp tài sản của doanh nghiệp

Nam công nhân cầm đầu nhóm trộm cắp tài sản của doanh nghiệp. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Nam công nhân cầm đầu nhóm trộm cắp tài sản của doanh nghiệp. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Nam công nhân cầm đầu nhóm trộm cắp tài sản của doanh nghiệp. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Lên top