Bắt một thanh niên trữ lượng lớn ma túy

Đối tượng Sang bị bắt quả tang cùng số lượng lớn ma túy. Ảnh: CA.
Đối tượng Sang bị bắt quả tang cùng số lượng lớn ma túy. Ảnh: CA.
Đối tượng Sang bị bắt quả tang cùng số lượng lớn ma túy. Ảnh: CA.
Lên top