Bắt lô sừng tê giác, xương động vật hoang dã nhập từ Nam Phi

Bắt lô sừng tê giác, xương động vật hoang dã nhập từ Nam Phi. Ảnh: VG
Bắt lô sừng tê giác, xương động vật hoang dã nhập từ Nam Phi. Ảnh: VG
Bắt lô sừng tê giác, xương động vật hoang dã nhập từ Nam Phi. Ảnh: VG
Lên top