Bắt lại 2 phạm nhân tội giết người và ma túy vừa trốn trại tạm giam