Bắt khẩn cấp nhóm người cầm dao hỗn chiến tại gara ô tô ở Lào Cai

Các đối tượng Nguyễn Văn Hoàng, Hoàng Văn Lâm, Nguyễn Văn Dũng.
Các đối tượng Nguyễn Văn Hoàng, Hoàng Văn Lâm, Nguyễn Văn Dũng.
Các đối tượng Nguyễn Văn Hoàng, Hoàng Văn Lâm, Nguyễn Văn Dũng.
Lên top