Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản ở cầu Thăng Long