Bắt khẩn cấp “con nợ” đánh sấp mặt nhóm đòi nợ thuê

3 người trong nhóm đòi nợ thuê bị "con nợ" nhốt trong xưởng và đánh.
3 người trong nhóm đòi nợ thuê bị "con nợ" nhốt trong xưởng và đánh.
3 người trong nhóm đòi nợ thuê bị "con nợ" nhốt trong xưởng và đánh.
Lên top