Bắt khẩn cấp Chủ tịch HĐQT Công ty VNCOIN và Thiên Rồng Việt

Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty VNCOIN và Thiên Rồng Việt. ẢNH ĐÌNH TRƯỜNG
Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty VNCOIN và Thiên Rồng Việt. ẢNH ĐÌNH TRƯỜNG
Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty VNCOIN và Thiên Rồng Việt. ẢNH ĐÌNH TRƯỜNG